قطعات برقی

کامیون، (به فرانسویCamion) (به انگلیسیTruck یا Lorry) یکی از وسایل نقلیه موتوری باری است که بخش بارگیر آن به‌صورت پیوسته به کشنده متصل است. از کامیون بیش‌تر برای ترابری کالا و مواد سنگین استفاده می‌شود و به‌عنوان خودروی آتش‌نشانی نیز از آن استفاده می‌شود. کامیون‌ها ظرفیت حمل ۶ تن بار یا بیش‌تر را دارند.

قطعات برقی کامیون شامل قطعات برقی داخلی اتاق، داخلی موتور ، و مصرفی … میباشد.

قطعات داخلی اتاق کامیون را از دیزل شاپ بخواهید.